મગજ કસો

આપણી ગુજરાતી ભાષાની એક સરસ કહેવત છે : કળ્યો કોયડો કોડીનો !  અર્થાત્ કોઈ કોયડો કે ઉખાણું કે puzzle જ્યાં સુધી તેનો ઉકેલ ના મળે ત્યાં સુધી બહુ અઘરું લાગે, પરંતુ જેવો તેનો જવાબ ખબર પડે એટલે તરત એમ થાય કે, અરેરેરે ! આ તો બહુ સહેલું હતું ! (આ સુંદર કહેવતમાં ત્રણ જ શબ્દોમાં … વાંચન ચાલુ રાખો મગજ કસો

Advertisements

English Vinglish

મિત્રો, આ ગુજરાતી બ્લોગ રજૂ કર્યો, ત્યારે તો અહીં સંપૂર્ણપણે ફક્ત ગુજરાતી ભાષામાં જ વાતો લખીશ એવું નક્કી કરેલું. વળી અંગ્રેજી કે અન્ય ભાષાઓના સારા લેખ કે માહિતી હશે, તો તે ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરીને અહીં મૂકીશ તેવું વિચારેલ. પરંતુ અમૂક વાતો તો તેની મૂળ ભાષા અને મૂળ માળખામાં જ વધુ સારી લાગે છે. એટલે આ બ્લોગમાં … વાંચન ચાલુ રાખો English Vinglish