કોયડો (૨૨)નો જવાબ

જો છગન સાચો હોય, તો જગનનું વાક્ય પણ સાચું પડે છે. જો મગન સાચો હોય, તો પણ જગનનું વાક્ય સાચું પડે છે. જો જગન સાચો હોય, તો મગનનું વાક્ય સાચું પડે છે. આમ પ્રથમ દ્રષ્ટીએ બધા સંજોગોમાં બે વ્યક્તિઓનાં વાક્ય સાચાં જણાય છે, જેથી કોયડો અશક્ય જણાય છે. પરંતુ વધુ શક્યતા વિચારતાં, જો મુકેશ અંબાણી … વાંચન ચાલુ રાખો કોયડો (૨૨)નો જવાબ

Advertisements

કોયડો (૨૧)નો જવાબ

બે રીત શક્ય છે: ૧) પહેલાં ૩ લિટરનું માપીયું ભરો અને તે તેલ ૫ લિટરના માપીયાંમાં નાખો. ફરી ૩ લિટરનું માપીયું ભરો અને તે તેલ ૫ લિટરના માપીયાંમાં નાખો. હવે ૩ લિટરના માપીયાંમાં ૧ લિટર તેલ બાકી રહેશે. ૫ લિટરનું માપીયું ખાલી કરી, આ ૧ લિટર તેલ તેમાં નાખો. ફરી ૩ લિટરનું માપીયું ભરો અને … વાંચન ચાલુ રાખો કોયડો (૨૧)નો જવાબ

કોયડો (૨૦)નો જવાબ

પહેલાં (૧) અને (૨) મિત્ર જાય = ૨ મિનીટ (૧) ટોર્ચ લઈને પાછો આવે = ૧ મિનીટ હવે (૩) અને (૪) મિત્રો જાય = ૧૦ મિનીટ (૨) ટોર્ચ લઈને પાછો આવે = ૨ મિનીટ હવે (૧) અને (૨) મિત્રો જાય = ૨ મિનીટ કુલ ૧૭ મિનીટ હવે "મગજ કસો"ના પેજ પર પાછા જવા માટે અહીં … વાંચન ચાલુ રાખો કોયડો (૨૦)નો જવાબ

કોયડો (૧૯)નો જવાબ

જો તમારો જવાબ “ગૈગૈ” હોય તો તે ખોટો છે. સાચો જવાબ છે “માયા”. હજુ ખ્યાલ ના આવ્યો હોય તો કોયડો ફરી વાંચી જાઓ...  હવે "મગજ કસો"ના પેજ પર પાછા જવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

કોયડો (૧૮)નો જવાબ

જો તમારો જવાબ ૫૦૦૦ હોય તો તે ખોટો છે. સાચો જવાબ ૪૧૦૦ છે. આપણું મગજ ઉતાવળમાં કેવી ભૂલ કરે છે, તેનો આ એક નમુનો છે. હવે "મગજ કસો"ના પેજ પર પાછા જવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

કોયડો (૧૭)નો જવાબ

જો તમે “છેલ્લેથી બીજો” જવાબ ધાર્યો હોય તો તે ખોટો છે. વાસ્તવમાં તમે છેલ્લા દોડવીરને વટાવીને આગળ થઇ શકો જ નહીં, કારણકે જો તમે તે દોડવીરની પાછળ હો, તો તે દોડવીર છેલ્લો દોડવીર ના રહે. આમ આ કોયડો મૂળભૂત રીતે અશક્ય છે. તો હવે ખબર પડી ને કે ગમ્મત માટેનો કોયડો કેવો હોય? હવે "મગજ … વાંચન ચાલુ રાખો કોયડો (૧૭)નો જવાબ

કોયડો (૧૬)નો જવાબ

જો તમે પહેલા સ્થાનનો જવાબ પસંદ કર્યો હશે, તો તે ખોટો છે. કારણકે, બીજા નંબરના સ્પર્ધકને વટાવો એટલે તમે તેના સ્થાને, એટલેકે બીજા સ્થાને જ પહોંચો. પ્રથમ નંબરનો સ્પર્ધક તો હજુ આગળ હોય જ. હવે "મગજ કસો"ના પેજ પર પાછા જવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

કોયડો (૧૩)નો જવાબ

દુકાનદાર છગનને રૂ. ૩ ની ખરીદ કિંમતનાં બિસ્કીટ અને રૂ. ૪ રોકડા પાછા આપે છે. આમ તેને કુલ રૂ. ૭ ની ખોટ જાય. હવે "મગજ કસો"ના પેજ પર પાછા જવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

કોયડો (૧૨)નો જવાબ

ઘડિયાળમાં જ્યારે બરાબર ૭ વાગે, ત્યારે પહેલો ડંકો પડે. તે પછી ૬ ડંકા પડવામાં ૭ સેકન્ડ લાગે છે, એટલે કે એક ડંકો પડવામાં ૭/૬ સેકન્ડનો સમય લાગે છે. તે મુજબ ૧૦ વાગે પહેલો ડંકો પડે, પછી ૯ ડંકા પડવામાં ૯ * ૭/૬ =૨૧/૨ = ૧૦.૫ સેકન્ડ નો સમય લાગે. હવે "મગજ કસો"ના પેજ પર પાછા … વાંચન ચાલુ રાખો કોયડો (૧૨)નો જવાબ

કોયડો (૧૦)નો જવાબ

ગ્રંથ ૧ -     ૦.૨૫ ઇંચ ગ્રંથ ૨  -     ૩.૫૦ ઇંચ ગ્રંથ ૩  -     ૩.૫૦ ઇંચ ગ્રંથ ૪  -     ૦.૨૫ ઇંચ                ------------- કુલ           ૭.૫૦ ઇંચ હવે "મગજ કસો"ના પેજ પર પાછા જવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

કોયડો (૯)નો જવાબ

સૌથી પહેલાં પ્રથમ સ્વીચ ચાલુ કરો. થોડી મિનીટ પછી તે સ્વીચ બંધ કરી બીજી સ્વીચ ચાલુ કરો. હવે રૂમમાં જાઓ. જે બલ્બ ચાલુ હશે, તેની બીજી સ્વીચ છે, તે તો દેખીતું જ છે. હવે બાકીના બલ્બને સ્પર્શ કરો. જે બલ્બ ગરમ હશે તેની સ્વીચ પ્રથમ સ્વીચ છે. અને છેલ્લા બલ્બની સ્વીચ ત્રીજી સ્વીચ છે. હવે "મગજ કસો" … વાંચન ચાલુ રાખો કોયડો (૯)નો જવાબ

કોયડો (૮)નો જવાબ

આ પાંચ માપના સિક્કામાંથી ૧૦ ગ્રામનો ૧ સિક્કો, ૨૦ ગ્રામના ૨ સિક્કા, ૩૦ ગ્રામના ૩ સિક્કા, ૪૦ ગ્રામના ૪ સિક્કા અને ૫૦ ગ્રામના ૫ સિક્કા લઇ તેનું વજન કરો. જો બધા સિક્કા સાચા વજનના હોય તો કુલ વજન  (૧૦*૧ =૧૦) + (૨૦*૨=૪૦) + (૩૦*૩=૯૦) + (૪૦*૪=૧૬૦) + (૫૦*૫=૨૫૦) = ૫૫૦ ગ્રામ થવું જોઈએ. પરંતુ જો … વાંચન ચાલુ રાખો કોયડો (૮)નો જવાબ

કોયડો (૭)નો જવાબ

આપેલા ૯ સિક્કાના ૩ સરખા ભાગ પાડો. હવે પહેલો અને બીજો ભાગ ત્રાજવામાં મૂકો. જો કોઈ એક ભાગનું પલ્લું ઉપર રહે, તો ઓછા વજનવાળો સિક્કો તે ભાગમાં હશે અને જો બંને પલ્લાં સરખાં રહે તો ઓછા વજનવાળો સિક્કો ત્રીજા ભાગમાં હશે. આમ એક વખત ત્રાજવાનો ઉપયોગ કરવાથી ૯ માં થી ૩ એવા સિક્કા મળી જશે, જેમાં … વાંચન ચાલુ રાખો કોયડો (૭)નો જવાબ

કોયડો (૬)નો જવાબ

ખાલી ટોપલીમાં એક જ સફરજન મૂકી શકાય, કારણકે એક સફરજન મુક્યા પછી ટોપલી ખાલી ના રહે.   હવે "મગજ કસો" ના પેજ પર પાછા જવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

કોયડો (૫)નો જવાબ

 જો તમારો જવાબ “બે” હોય તો તે ખોટો છે. તમારી પાસે ત્રણ સફરજન હોય.    હવે "મગજ કસો" ના પેજ પર પાછા જવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

કોયડો (૪)નો જવાબ

ઉપરની આકૃતિ મુજબ ચોરસ બોર્ડમાં વચ્ચેના ત્રાંસા (ડાયાગોનલ) ચોરસ ભાગમાં કારીગરે રંગ કર્યો છે. જેને ઉપરથી નીચે માપતાં ૪’ થાય છે અને જમણેથી ડાબે માપતાં પણ ૪’ થાય છે. ઉપરાંત વચ્ચેનો આ ભાગ કુલ ક્ષેત્રફળનો અડધો ભાગ પણ છે. હવે "મગજ કસો" ના પેજ પર પાછા જવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

કોયડો (૩)નો જવાબ

એક દિવસના ૧ ફૂટના હિસાબે દેડકો પાંચ દિવસમાં પાંચ ફૂટ ઉપર ચડશે. હવે છઠ્ઠા દિવસે પાંચ ફૂટ ચડતાં તે કુવાની બહાર આવી જશે. પછી રાત્રે પાછા નીચે ઉતારવાનો સવાલ નહિ રહે. આમ દેડકો છઠ્ઠા દિવસે બહાર આવશે.    હવે "મગજ કસો" ના પેજ પર પાછા જવા માટે અહીં ક્લિક કરો.