કોયડો (૩)નો જવાબ

એક દિવસના ૧ ફૂટના હિસાબે દેડકો પાંચ દિવસમાં પાંચ ફૂટ ઉપર ચડશે. હવે છઠ્ઠા દિવસે પાંચ ફૂટ ચડતાં તે કુવાની બહાર આવી જશે. પછી રાત્રે પાછા નીચે ઉતારવાનો સવાલ નહિ રહે. આમ દેડકો છઠ્ઠા દિવસે બહાર આવશે. 

 

હવે “મગજ કસો” ના પેજ પર પાછા જવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

Advertisements

2 thoughts on “કોયડો (૩)નો જવાબ

મારો અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s