કોયડો (૧૪)નો જવાબ

રૂ. ૨૦નો નફો થાય.

હવે “મગજ કસો”ના પેજ પર પાછા જવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

Advertisements

2 thoughts on “કોયડો (૧૪)નો જવાબ

 1. ખોટો જવાબ છે
  ૬૦ ખરીદ કિંમત ૭૦ વેચાણ કિંમત ૧૦ નફો
  એજ પેન બીજા દિવસે ૧૦ ખોટ કરીને ખરીદે ૮૦ માં ખરીદે
  ત્રીજા દિવસે ૯૦ માં વેચે તો ૧૦ નો નફો થયો ને..!?
  કેમ કે પેન તો એજ ખરીદે છે જે વેચાણ કરે છે
  તો ૨૦₹ નફો કેવી રીતે થાય…!?

  1. ડીયર સંદીપભાઈ,
   સૌ પ્રથમ તો તમારા પ્રતિભાવ બદલ ધન્યવાદ અને આભાર.
   ૨૦ રૂ. નફો એ સાચો જવાબ જ છે. વાસ્તવમાં અહીં બે અલગ વ્યવહાર થાય છે. પહેલા દિવસે ખરીદ-વેચાણનો એક વ્યવહાર પૂરો થાય છે, જેને પરિણામે ૧૦ રૂ. નફો થાય છે. હવે બીજા દિવસે એજ પેન ખરીદે કે બીજી કોઈ પેન ખરીદે, વેપારી માટે તે મહત્વનું નથી. મહત્વનું એ છે કે બીજા દિવસે પણ ખરીદ-વેચાણમાં ૧૦ રૂ. નફો થાય છે. જો આ વેપારી બીજા દિવસે પેન ૮૦માં ખરીદીને પછી વેચે નહિ, તો તમારા જણાવ્યા મુજબ ૧૦ ની ખોટ આવી શકે.

   તમે આ બંને વ્યવહાર એક સાથે પણ ગણી શકો. પહેલા અને બીજા દિવસની કુલ ખરીદી ૬૦+૮૦=૧૪૦ અને કુલ વેચાણ ૭૦+૯૦=૧૬૦. માટે કુલ નફો ૧૬૦-૧૪૦=૨૦.

   ફરીથી આપને ધન્યવાદ. બીજા કોયડા કેવા લાગ્યા તે જણાવજો.

   આ બ્લોગ પર “મગજ કસો ભાગ ૨” પણ મુકેલ છે. તેની મુલાકાત કરી?
   -સુરેશ ત્રિવેદી

મારો અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s