ગુજરાતની પ્રજા સજ્જનતામાં દેશમાં પ્રથમ નંબરે !

ગુજરાતી હોવાનું ગૌરવ અનુભવવાના બીજા એક સરસ સમાચાર ! દેશભરની પોલીસ કહે છે કે ગુજરાતની પ્રજા સજ્જનતા માટે સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ નંબરે છે.

વિગત માટે વાંચી લો ૦૧-૦૨-૨૦૧૬ના નવગુજરાત સમયમાં છપાયેલ આ સમાચાર અને એક ગુજરાતી તરીકે ફરીથી ગૌરવ અનુભવો આ આનંદદાયક સમાચાર માટે પણ !

20160202_152219

20160202_152236

20160202_152245

આ લેખમાળાના મૂળ શીર્ષક લેખ “ગુડ મોર્નિંગ, ઇન્ડિયા” પર જવા અહીં ક્લિક કરો. 

અગાઉના “સરસ સમાચાર”  વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

આના પછીના “સરસ સમાચાર”  વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો.
આ લેખ અંગે તમારા વિચાર નીચે આપેલ "મારો અભિપ્રાય" કોલમમાં જણાવવા વિનંતી છે.

-સુરેશભાઈ ચીમનલાલ

 

Advertisements

મારો અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s