પ્રેમ

“માતૃભારતી એપ” દ્વ્રારા આયોજિત ૧૦૦ શબ્દની માઈક્રોફિક્શન લવસ્ટોરીમાં મારી વાર્તા “પ્રેમ” સિલેક્ટ થઈને પબ્લિશ થઇ છે. હવે આ વાર્તા અહીં રજૂ કરું છું.

પ્રેમ

ચાંદનીને કાયમ અફસોસ થતો કે પોતાના જેવી સુંદર સ્ત્રીને દેખાવડા અને રસિક પતિને બદલે શામળો, ઠીંગણો અને રસહીન માણસ મળ્યો અને નામ પાછું મગનલાલ! દશ વર્ષના લગ્નજીવનમાં રોમેન્ટિક વાતો તો દૂર રહી, ક્યારેય કોઈ નાનીસરખી ભેટ પણ ના લાવી આપી.

પરંતુ ચાંદનીને લાંબી માંદગી બાદ બંને કીડની ખરાબ થઇ ગઈ, તો મગનલાલ તરત પોતાની એક કીડની આપવા તૈયાર થયો. ત્યારે બદસુરત થઇ ગયેલી ચાંદની આશ્ચર્યથી બોલી ઉઠી: “મારા માટે કરીને તમે તમારી જિંદગી જોખમમાં મૂકશો?”

ત્યારે મગનલાલે ભલભલા પ્રેમીઓ શરમાઈ જાય તેવો જવાબ આપ્યો: અરે ગાંડી! દિવસમાં દશ વાર ‘આઈ લવ યુ’ બોલે તેને જ પ્રેમ કહેવાય, એવું થોડું છે?

હવે ચાંદનીની આંખોમાં હર્ષનાં આંસુ ના આવે તો જ નવાઈ ને !  

Advertisements

મારો અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s