કોયડા ૩.૪ નો જવાબ

મનમોહનસિંહ ગમે તેટલી વધુ ઝડપથી ગાડી ચલાવે તો પણ હવે તેમના માટે ૬૦ કિમી ની સરેરાશ ઝડપ પ્રાપ્ત કરવી શક્ય નથી.

આ વાત આપણે ઉદાહરણથી સમજીએ.

ધારોકે દિલ્હીથી અમદાવાદનું અંતર a કિમી છે. હવે મનમોહનસિંહને ૬૦ કિમી ની સરેરાશ ઝડપ મેળવવી હોય તો a/૬૦ કલાકમાં અમદાવાદ પહોંચી જવું પડે. પરંતુ મનમોહનસિંહ અડધું અંતર, એટલે કે a/૨ કિમી ૩૦ કિમી ની ઝડપે ચલાવે છે એટલે a/૨/3૦ = a/૬૦ કલાકમાં તેઓ અડધા રસ્તે જ પહોંચે છે. માટે હવે તેમના માટે a/૬૦ કલાકમાં અમદાવાદ પહોંચવું કોઈ કાળે શક્ય નથી.

ટૂંકમાં કોઈ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે પહેલેથી જ યોગ્ય તૈયારી કરવી પડે. અડધા રસ્તા સુધી આરામથી જઈએ, તો પછી ઊંચું લક્ષ પ્રાપ્ત થઇ શકે નહીં.

Advertisements

મારો અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s