પૌરાણિક પ્રસંગો – તીરછી નજરે

આપણાં પૌરાણિક પાત્રો જો આજના જમાનામાં ફરીથી આવી જાય તો કેવી હાસ્યાસ્પદ પરિસ્થિતિ સર્જાય તેની કાલ્પનિક વાતો, આ બધાં પાત્રોની ક્ષમાયાચના સાથે, રજૂ કરું છું. રાવણ સીતાનું અપહરણ કરવા માટે સાધુવેષ ધારણ કરી વનમાં રામની પર્ણકુટીના દ્વારે ગયો. તેણે અહાલેકનો સાદ પાડ્યો એટલે એક અંદરથી એક સુંદર સ્ત્રી ભિક્ષા આપવા બહાર આવી. રાવણે પ્રપંચથી તેને … વાંચન ચાલુ રાખો પૌરાણિક પ્રસંગો – તીરછી નજરે

Advertisements

English Vinglish

મિત્રો, આ ગુજરાતી બ્લોગ રજૂ કર્યો, ત્યારે તો અહીં સંપૂર્ણપણે ફક્ત ગુજરાતી ભાષામાં જ વાતો લખીશ એવું નક્કી કરેલું. વળી અંગ્રેજી કે અન્ય ભાષાઓના સારા લેખ કે માહિતી હશે, તો તે ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરીને અહીં મૂકીશ તેવું વિચારેલ. પરંતુ અમૂક વાતો તો તેની મૂળ ભાષા અને મૂળ માળખામાં જ વધુ સારી લાગે છે. એટલે આ બ્લોગમાં … વાંચન ચાલુ રાખો English Vinglish