સંભારણાં પુસ્તક ડાઉનલોડ

મારા પ્રથમ પુસ્તક “સંભારણાં”માં મેં બાળપણની યાદગીરીરૂપે પચાસેક વર્ષ પહેલાંના ગામડાના લોકજીવનની ખાટી-મીઠી વાતો રજુ કરી છે. આ પુસ્તકની નકલ બધાજ મિત્રો અને ચાહકોને પહોંચાડવાનું મારાથી શક્ય બન્યું નથી. એટલા માટે આ પુસ્તકની પીડીએફ ફાઈલ (.pdf file) અહીં અપલોડ કરી છે, જેથી જે મિત્રોને પુસ્તક મળ્યું નથી, તેઓ તેનો રસાસ્વાદ માણી શકે. જો તમે આ … વાંચન ચાલુ રાખો સંભારણાં પુસ્તક ડાઉનલોડ

Advertisements