બ્રાહ્મણ ઈતિહાસ

ભગવાન પરશુરામ, ગુરુ દ્રોણાચાર્ય, મહર્ષિ વેદવ્યાસ અને મહર્ષિ વશિષ્ઠ ૧) બ્રાહ્મણ –શબ્દાર્થ: બ્રાહ્મણ એટલે બ્રહ્મને જાણનાર. “બ્રહ્મ” શબ્દના અનેક અર્થ છે, જેવાકે આત્મા, ચૈતન્ય, નિરંજન નિરાકાર પરમાત્મા, વેદ, વિગેરે. એટલે આ સર્વેને જાણનારને બ્રાહ્મણ કહેવાય.  ગુજરાતી ભાષાના સર્વમાન્ય અને આધારભૂત જ્ઞાનકોષ “ભગવદ્દોમંડળ”માં ‘બ્રાહ્મણ’ શબ્દના અનેક અર્થ આપેલ છે, જે ટૂંકમાં નીચે મુજબ છે: અગ્નિ આચાર્ય, ગોર … વાંચન ચાલુ રાખો બ્રાહ્મણ ઈતિહાસ

Advertisements